UR-GE

UR-GE Nedir?
Kısaca UR-GE, olarak anılan teşvik 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında T.C Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan bir teşvik programıdır.

UR-GE Amacı
İşbirliği Kuruluşlarının önderliğinde firmalar arasında kurulan işbirlikleri ile ihracat seferberliği başlatmak
KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve sürdürülebilir ihracat kapasitesini kümelenme yaklaşımı ile artırmak
Kümelenme yaklaşımını esas alan ve etkin proje yönetimi ile hayata geçirilen projelerle başlatılan ihracat seferberliğinin kalıcı bir başarıya dönüşmesini sağlamak

Ur-Ge Hedefleri
Şirket içi yapılanmanın güçlendirilmesi (Kurumsallaşma)
Şirketlerin ihracata yönlendirilmesi
Var olan ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi
Mevcut pazarlardaki pazar paylarının artırılması
Kümelenme Nedir?
Aynı coğrafi bölge içinde, aynı ya da benzer iş kollarında faaliyet gösteren kurumların oluşturduğu bir çalışma grubudur.
Destek hizmetleri ve altyapı da dahil, tedarikçiden üreticiye bir sektörün değer zincirindeki tüm kurumları kapsayabildiği için sektörleşme tanımından farklıdır.
Kümelenmenin amaçları nelerdir:
Verimliliği artırmak
Yenilikçilik (inovasyon) kapasitelerini geliştirmek
Yeni iş sahaları oluşturarak kümeyi güçlendirmek ve genişletmek

UR-GE PROJESİ SÜRECİ

UR-GE PROJELERİ KAPSAMINDA VERDİĞİMİZ HİZMETLER:

İHTİYAÇ ANALİZİ
İhtiyaç analizi konusunda Hedef Pazar Beklenti Analizlerinde en doğru bilgileri sağlamakta, SWOT analizinin oluşturulmasında kaynak oluşturmaktadır. Bu konudaki hizmetler arasında ülke, sektör ve firma analizleri yer almaktadır.
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK PROGRAMLARI
Bu programlar arasında, öncelikle uzmanlık alanımız olan dış ticaret, satış, pazarlama ve stratejik yönetim konularında eğitim ve danışmanlıkları yer almaktadır.
YURT DIŞI PAZARLAMA
UR-GE Projelerindeki yurt dışı pazarlama programlarının her aşamasında, Afrika kıtası ve diğer zor pazarlarla ilgili uzmanlığımız sayesinde kurumlarımıza sonuca yönelik danışmanlık ve operasyonel destek sağlamaktayız. Verilen hizmetler arasında:
Ortak Pazar Araştırmaları
Pazar Ziyaretleri
Ticaret Heyetleri/Alım Heyetleri
Yurtdışı Fuar Ziyaretleri
Eşleştirme
Tanıtım Faaliyetleri
bulunmaktadır.
BİREYSEL DANIŞMANLIK
Aynı zamanda, kurumlarımızın ihtiyaçlarına özel, ticari partner araştırması ve takibi, bölgesel pazarlama stratejilerinin oluşturulması, ticari temsilcilik gibi hizmetler Trade Event Organisation Türkiye tarafından sağlanmaktadır. Bireysel danışmanlıklarda, ilgili kurumlarla birebir görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar belirlenmekte, ihtiyaçlara uygun, sonuç odaklı çözümler birlikte geliştirilmekte, bu aşamalardan sonra gerekli planlar hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.