Ticari Heyetler

Ticari heyetler, genelde aynı sektörden işadamları grubunun bir araya gelerek, bir pazarı yerinde incelemek ve o pazarda aynı iş kolundaki yerel meslektaşlarıyla birebir görüşmeler yapmak amacıyla düzenlenen ticari etkinliklerdir. Pazar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek, pazarın talep ve beklentileri hakkında bilgi sahibi olmak ve ticari bağlantı yapmak için sık kullanılan yöntemlerdir. Ticari heyetlerde asıl önem taşıyan unsur birebir görüşmelerin doğru yapılmasıdır. Bunun için her iki tarafın da beklentileri dikkate alınmalı ve eşleştirmeler profesyonel anlayışla gerçekleştirilmeli, her iki taraf için de zaman kaybına meydan verilmemelidir.