Ticaret Yönetimi

Firmaların uzun vadeli stratejik planlarında belirlemiş olduğu stratejik hedeflere ulaşmak için yerine getirmeleri gereken pazarlama faaliyetlerinin uygulanması ve etkin yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların pazardaki güçlü ve zayıf yönlerini araştırmak, hedeflenen Pazar dinamiklerini analiz etmek ve anlamak, rakipleri takip etmek gibi çalışmalarda bulunmak, pazarlama faaliyetlerinin etkin yönetilmesi için önem taşımaktadır.

Pazarlama faaliyetleri marka stratejisi ve konumlandırılması ile paralel olarak yürütülmeli, yerel farklılıklar analiz edilerek etkili bir pazarlama zekâsı ile hedef odaklı faaliyetler geliştirilmelidir. Global büyüme sürecinde, pazarlama ile birlikte satış etkinliğinin de hedeflenen pazarlarda artırılması, satış gücünün kuvvetlendirilmesi ve satış organizasyonunun etkin biçimde yapılandırılması ve yönetilmesi gerekmektedir.

Ticaret Yönetimi alanında Trade Event Organisation Türkiye olarak sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

✓ Pazar araştırma danışmanlığı
✓ Pazar segmentasyonu
✓ Müşteri sadakat programları oluşumu
✓ CRM uygulamaları danışmanlığı
✓ Satış/pazarlama ekipleri organizasyonu
✓ Satış/Pazarlama planlarının hazırlanması