Stratejik Planlama

Küreselleşme ve beraberinde rekabetin olduğu tüm alanlarda stratejik planlama kavramı her geçen gün daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Kıt kaynakların verimli ve akılcı bir şekilde kullanılması gereği de stratejik planlamanın önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.
Stratejik planlama, bir örgütte görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve örgüt yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü oluşturur. Toplam kalite yönetimi yaklaşımı içinde yer alan, bir kuruluşun geleceğine yön veren ve bu gelecekteki yerini belirleyen etmen olarak nitelendirilen stratejik planlama sistemi, kendi içinde “Şu anda neredeyiz?”, “Nerede olmayı istiyoruz?”, ”Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” ve “Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl belirleyebiliriz?” sorularına yanıt arar

STRATEJİK PLANLAMA VE STRATEJİK YÖNETİM

Stratejik planlama, stratejik yönetimin, uygulama ve kontrol aşamalarından önce gelen ilk asamadır. Kısaca bunu, örgütün misyonu doğrultusunda örgüt amaçlarının tespit edilmesi, çevrede fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, örgütün içinde bulunduğu durum, yani zayıf ve güçlü yönleri belirlenerek iç analiz yapıldıktan sonra stratejik alternatifler ortaya koyarak en uygunlarının seçilmesi süreci olarak ifade etmek mümkündür.

Yönetim stratejisinin belirlenmesi stratejik yönetimin yerine getirmesi gereken zorunlu görevlerden birisidir. Bunun yapılması ise, stratejik planlama ile yakından ilişkilidir. Ansoff’a göre; stratejik planlama ile stratejik yönetim arasındaki temel fark şudur: Stratejik planlama en uygun stratejik kararları yapmaya odaklanırken, stratejik yönetim stratejik sonuçların üretilmesine odaklanır. Bu stratejik sonuçlar yeni pazarlar, yeni ürünler ve yeni teknolojilerdir. Böylece stratejik yönetim stratejik planlamadan daha kapsamlıdır. Stratejik planlama daha durağan bir ortamda geleceği görmeyi içerirken stratejik yönetim ise sürekli değişim halinde olan çevreye örgütün uyumlu davranabilmesi için dinamik bir yaklaşımı ifade etmektedir.

Stratejik planlama ve stratejik yönetim konusunda Trade Event Organisation Türkiye olarak aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:

✓ Misyon, vizyon ve temel değerlerin belirlenmesi
✓ Amaç ve hedeflerin belirlenmesi
✓ İç ve dış analizlerin gerçekleştirilmesi
✓ SWOT analizi yapılması
✓ Stratejiler ve politikalar
✓ Eylem planları
✓ Kaynak dağılımı
✓ Performans ölçümleri
✓ Hedeflerin denetlenmesi
✓ Arama konferansları
✓ Portföy analizleri
✓ Q sort analizi