Proje Danışmanlığı

Günümüz şartlarında kurumlar, küresel bakış açısı geliştirmek ve girişim ve rekabet güçlerini arttırmak için markalaşmaya, kurumsal yapılanmaya, inovasyona, ihracata ve AR- GE’ye önem vermek zorundadır. Ancak bu konulara yatırım yapmak genelde uzun soluklu, zahmetli ve en önemlisi yüksek maliyetli bir süreçtir.

Oysa kurumların tüm bu süreçlerdeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek yüzlerce ulusal ve uluslararası fonlar ve destekler bulunmaktadır. Bu fon ve destekler arasında AB fonları, BM Fonları, Kalkınma Ajansları destekleri, KOSGEB destekleri ve çeşitli bakanlıklarca sağlanan destek ve hibeler bulunmaktadır. Ancak, gerek bilgi eksikliği gerekse zaman ve donanımlı personel yetersizliğinden çoğu kurum bu desteklerden haberdar olamamakta, dolayısıyla önemli bir kaynaktan yeterince yararlanamamaktadır.

Trade Event Organisation olarak biz, kurumunuzun gereksinimlerini en iyi karşılayacak kaynağı bulup buna uygun projeyi oluşturuyor, projenin yönetim ve yürütüm sürecinde danışmanlık vererek yanınızda yer alıyoruz.