Özel Projeler

Özel projeler kurumların özel ihtiyaçları ve beklentileri çerçevesinde oluşturulan ve uygulanan projelerdir.

Özel Projeler kapsamında kurumun ihtiyaçları belirlenir ve bu ihtiyaçlara uygun kaynaklar araştırılır. Daha sonra, belirlenen kaynağa uygun proje taslağı ortaya çıkartılır ve ihtiyaç sahibi kurumla proje üzerinde fikir birliğine varılır. Fikir birliğinin gerçekleşmesi üzerine belirlenen proje, kaynak sağlayıcı kurumun kıstasları çerçevesinde oluşturularak başvuru yapılır.

Bu projeler kurumların kapasitesini, organizasyonel yapısını geliştirmekten başlayıp kurumların yenilenebilir enerji ihtiyaçlarını karşılayacak proje üretmeye kadar çeşitli alanları kapsayabilir.