Marka Yönetimi

Günümüzde marka, bir firmanın en değerli varlığı olabilmektedir. Firmaların markaları için uzun vadeli marka stratejilerini belirlemeleri, markalarını hedefledikleri pazarlarda doğru konumlandırmaları, belirledikleri stratejiler doğrultusunda marka planları geliştirmeleri ve plan dâhilinde uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir.

Firmaların marka stratejilerini geliştirebilmeleri ve marka hedeflerini belirleyebilmeleri için vizyonu geniş bir yönetime ve marka konusunda uzman bir kadroya sahip olmaları, marka konumlanmasının geçerliliğini hedeflenen pazarlarda düzenli olarak takip etmeleri ve elde edilen sonuçları hedeflerle karşılaştırarak aksiyonlar almaları markanın etkin yönetilmesi için önem taşımaktadır. Aynı zamanda marka performansı sürekli olarak ölçülmeli ve denetlenmelidir.

Marka Yönetimi çerçevesinde verdiğimiz hizmetlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

✓ Marka konumlandırması
✓ Marka hedefleri oluşturulması
✓ Marka stratejileri oluşturulması
✓ Marka performans kriterleri belirlenmesi
✓ Marka ölçümlenmesi