Devlet Destekleri Danışmanlığı

Ülkemiz ekonomisinde mal ve hizmet üreten işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek üzere DEVLET YARDIMLARI uygulamaları sürdürülmektedir.
Bu çerçevede yasalar ve yönetmeliklerce belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getiren işletmelere yönelik Devlet Yardımları uygulamaları periyodik olarak gözden geçirilmekte, sonuçları izlenmekte ve sürekli olarak güncellenerek günümüze uygun hale getirilmektedir.
Devlet Yardımlarından yararlanma konusunda kamuoyunda uzun zamandan bu yana genel bir yanılgı vardır. Devlet Yardımlarının alınmasının zor hatta imkansız olduğu, söz konusu yardımlardan sadece bazı “kesimlerin” yararlanabileceği, diğerlerinin adeta “ağzıyla kuş tutsa” bu yardımları alamayacağı düşüncesi yaygındır. Bu son derece YANLIŞ bir değerlendirmedir.
Devlet Yardımlarının kullanılabilmesi için yapılacak çalışmalarda mutlaka bürokratik bazı zorluklar bulunmaktadır. Bu zorluklar işletmelerin aşina olduğu konular olmayabilir. Bu nedenle deneyimli, uzman kişi ve kuruluşlarla çalışmak, her zaman başarı oranını çok yukarılara çekebilir. Her konuda uzman kişi ve kuruluşlardan yardım ve destek almak, tahmin edebileceğiniz gibi, modern iş yapma biçiminin olmazsa olmazlarındandır.
Kuruluşumuz 40 (KIRK) yılı aşkın hem özel sektörde, hem de devlet kurumlarında deneyim birikimlerini kullanarak Devlet Yardımlarının kullandırılması konusunda işletmelere danışmanlık ve proje hizmeti vermektedir.
Desteklerinin Kullandırılması konusunda danışmanlık ve proje hizmeti verdiğimiz kurumlardan bazıları aşağıdadır:
✓ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (KOSGEB vb.)
✓ Ticaret Bakanlığı
✓ Tarım ve Orman Bakanlığı
✓ Kalkınma Ajansları
✓ Kalkınma ve Yatırım Bankaları Destekleri
✓ Kredi Garanti Fonu Destekleri
✓ Eximbank Destekleri