İkili Görüşmeler (B2B)

İkili iş görüşmeleri, doğru planlandığında son derece etkin ticari faaliyetlerdir. İkili iş görüşmelerinde amaç benzer beklentileri olan alıcı ve satıcıları bir araya getirerek ticari bağlantı kurmalarını sağlamaktır.

İkili iş görüşmelerinin başarılı olabilmesi için bazı ön şartlar bulunmaktadır. Öncelikle zamanlamanın doğru planlanması ve ticari eşleştirmenin doğru gerçekleştirilebilmesi için her iki tarafın bilgilerinin önceden alınması gerekmektedir. İkinci olarak, verilen bilgilerin doğruluğu ve uygunluğu kontrol edilmelidir. Son olarak, alınan bilgiler doğrultusunda doğru eşleştirmeler yapılmalı ve her iki tarafın da katılımcılarına görüşme programı en az bir hafta öncesinden sunulmalıdır.