AB Projeleri

Başta AB olmak üzere, BM, Dünya Bankası, UNESCO, Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları ve özel şirketlerin çeşitli alanlarda ve oranlarda hibe ve destek programları bulunmaktadır.

Özellikle AB hibe programları konusunda kurumlarımız yeterince bilgi sahibi olmadığından bu programlara ya zamanında başvuru yapılmamakta ya da yanlış yazılan projeler nedeniyle başvurular kabul edilmemekte, böylelikle Türkiye’ye ayrılan fon Avrupa Birliği’ne geri dönmektedir.

Bu tür hibe projelerinde önemli olan başvurunun zamanında, uygun formatta yapılması ve doğru projenin hibeyi veren kuruluşun belirlediği mantıksal çerçeveye uygun yazılmasıdır.

Trade Event Organsitaion Türkiye olarak tüm hibe/destek programlarını yakından takip ediyor ve kurumlar için en uygun projeleri belirliyoruz.

Daha sonra, projenin yazım aşamasına geçiyor, ilgili kurumun belirlediği şartlar/kriterler doğrultusunda projeyi yazıyor ve gerekli mercie başvuruyu yapıyoruz.

Projenin kabulünden sonraysa, ilgili kurumun belirlediği şartlar doğrultusunda projenin doğru ilerlemesi için gereken danışmanlık hizmetlerini vermeyi sürdürüyoruz.

Kısaca, bu tür projeler için başından sonuna 360⁰ danışmanlık hizmeti sunuyoruz.